Jezik

Pretraga

Pratite nas na:

facebookBUTTON

Put do Zavoda asfaltiran, adaptacija paviljona pri kraju- zahvalnost investitorima na značajnom doprinosu

Put do Zavoda asfaltiran, adaptacija paviljona pri kraju- zahvalnost investitorima na značajnom doprinosu

Naša ustanova je u proteklom periodu s entuzijazmom dočekivala sve promjene koje su je vodile ka poboljšanju uslova života najosjetljivijih kategorija smještenih u njoj. Da su potrebe korisnika osnovno polazište svih investicija, dokazala su brojna ulaganja koja su u septembru prošle godine uspješno započela period adaptacije. Sa ponosom ističemo da smo pri kraju postavljenih ciljeva, čemu svjedoči ne samo adekvatan prilaz ustanovi, već i sve ono što je unutar nje prilagođeno samim korisnicima.

Veliku zahvalnost dugujemo Glavnom gradu, za investiciju u vrijednosti od 30.000€, kao i ekipi tehničko-operativnog sektora "Putevi" d.oo Podgorica, koja je izvela radove proširenja pristupne saobraćajnice na dužini od 300m, i obezbijedila parking prostor kapaciteta 20 praking mjesta ispred našeg Zavoda.Posebno smo zahvalni gradonačelniku glavnog grada, Ivanu Vukoviću, na prepoznavanju potreba ove ustanove za boljim uslovima funkcionisanja, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta života korisnika.

Zahvaljujući Ministarstvu ekonomije koje je u saradnji sa KfW bankom realizovalo " Program energetske efikasnosti u javnim zgradama", ustanova je obuhvaćena nizom promjena. Naime, u prethodnom periodu radilo se na postavljanju termoizolacije na krovu, uz zamjenu krovnog pokrivača, postavljanju termoizolacije na fasadi, zamjeni fasadne bravarije, instalaciji sistema grijanja i hlađenja, zamjeni svjetiljki, adaptaciji sanitarnih čvorova, kao i na ostalim pratećim radovima, čiji se završetak očekuje sredinom aprila, a čija vrijednost prelazi 1,1 miliona eura.

Od sredstava ustanove napravljena je  nova ograda pored puta u dužini od 216m, čija je investicija iznosila 22.210,76€.

Briga o ovoj kategoriji populacije zahtijeva permanentan rad, kako bi se obezbijedila neophodna kontinuiranost, i istakla humanost kojom se neupitno vodimo.