Jezik

Pretraga

Pratite nas na:

facebookBUTTON

Analitičke kartice

U skladu sa članom 38 stav 5 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Sl. list CG”, br. 3/20 i 38/20), objavljujemo analitičke kartice:

PARLAMENTARNI IZBORI 2020.

Analitička kartica za period od 29.06.2020.godine do 05.07.2020.godine.pdf

 


Na osnovu člana 28. Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja "Sl.CG" broj 52/14. objavljujemo sedmodnevni pregled analitičke kartice našeg računa:

PRESJEDNIČKI IZBORI 2018.

Analitička kartica za period od 21.01-28.01.2018.godine

Analitička kartica za period od 28.01-04.02.2018.godine

Analitička karitca za period 04.02.2018-11.02.2018.godine

Analitička kartica za period 11.02.2018-18.02.2018.godine

Analitička kartica za period 18.02.-25.02.2018.godine

Analitička kartica za period 25.02-04.03.2018.godine

Analitička kartica za period 04.03-11.03.2018.godine

Analitička kartica za period 11.03-18.03.2018.godine

Analitička kartica za period 18.03.2018-25.03.2018.godine

Analitička kartica za period  25.03.-01.04.2018.godine

Analitička kartica za period 01.04-08.04.2018.godine

Analitička kartica za period 08.04.2018-15.04.2018.godine

Analitička kartica za period 16.04-23.04.2018.godine

Analitička kartica 23.04-30.04.2018.godine

ANALITIČKA KARTICA 27.04.-06.05.2018.godine

Analitička kartica od 06.05.2018-13.05.2018.godine

Analitička kartica od 13.05.2018-20.05.2018.godine

Analitička kartica od 20.05.2018-27.05.2018.godine

Analitička kartica za period 27.05.2018-03.06.2018.godine

Analitička kartica za period od 03.06-11.06.2018.godine.

Analitičku karticu za period od 11.06.-18.06.2018.godine.

Analitička kartica za period od 18.06.-25.06.2018.godine.


PARLAMENTARNI IZBORI 2016.

Analitička kartica 11.07-17.07.2016.god.

Analitcke kartice 18 -25.jul. 2016.

Analitička kartica od 25.07-31.07.2016.god.

Analitička kartica od 01.08.2016-08.08.2016.

Analitička kartica od 08.08.2016-15.08.2016.god.

Analitička kartica od 15.08.2016-22.08.2016.

Analitička kartica od 22.08.-29.08.2016.

Analitička kartica od 29.08.2016-05.09.2016.

Analitička kartica od 05.09-12.09.2016.

Analitička kartica od 12.09.2016-19.09.2016.

Analitička kartica od 19.09.2016-26.09.2016.

Analitička kartica od 26.09.2016-03.10.2016.

Analitička kartica od 03.10.2016-10.10.2016.

Analitička kartica od 10.10.2016-17.10.2016.

Analitička kartica od 17.10.-24.10.2016.godine

Analiticka kartica za period od 24 10-31 10 2016.

Analitička kartica od 31.10.2016-07.11.2016.

Analiticka kartica 07.11.-13.11.2016.

Analitička kartica od 14.11.2016-21.11.2016.god.