Susret sa porodicama

Željko, Mirko, Nemanja, Marko i Dragan su 31.03.2017. godine u pratnji socijalnog radnika i medicinske sestre Zavoda obišli svoje porodice što je naša obaveza u skladu sa Individualnim planom rada, što već radimo duži niz godina. Marko je posjetio svoga brata u Đačkom domu u Beranama, i ovom prilikom izražavamo zahvalnost Direktorici doma i vaspitačici Slađi koji su nas srdačno primili i ugostili. Ovu praksu ćemo nastaviti jer su efekti tih posjeta vrlo vidljivi na planu jačanja porodične pripadnosti.