Stručno usavršavanje zaposlenih u JU Zavod “Komanski most”

U periodu od 06. do 12. septembra 2021. godine u prostorijama JU Zavod “Komanski most” organizovane su obuke za stručne radnike, stručne saradnike i saradnike na temu pružanja usluge stanovanje uz podršku, kao i rada sa licima sa invaliditetom van ustanove. Za potrebe sprovođenja ovih obuka angažovana je Humanitarna organizacija “Dečje srce” iz Beograda koja posjeduje bogato iskustvo u neposrednom radu sa licima sa intelektualnim invaliditetom i smetnjama iz autističnog spektra. Takođe, akteri su procesa transformacije srodnih ustanova na prostoru Srbije.

Obuka “Pružanje usluge stanovanje uz podršku” organizovana je za stručne radnike i stručne saradnike zaposlene u Zavodu. Kriterijumi za izbor učesnika podrazumijevali su iskustvo u radu sa licima sa intelektualnim invaliditetom, iskustvo u pružanju usluga socijalne zaštite, iskustvo u radu sa roditeljima lica sa intelektualnim invaliditetom. Cilj obuke je sticanje praktičnih znanja i vještina u radu sa licima sa intelektualnim invaliditetom tokom pružanja usluge stanovanje uz podršku kao nove usluge za čije bi pružanje Zavod trebalo da dobije licencu.  

Takođe, održan je i praktični dio ranije započete obuke Rad sa licima sa invaliditetom u otvorenoj zajednici“ za saradnike zaposlene u Zavodu, medicinsko osoblje, fizioterapeute i njegovateljice. Cilj obuke je sticanje praktičnih znanja i vještina u radu sa licima sa intelektualnim invaliditetom u otvorenoj zajednici, nakon izmještanja iz Zavoda.

      Teme obuke:

  • Komunikacija sa licima sa intelektualnim invaliditetom,
  • Saradnja i timski rad tokom implementacije aktivnosti;

Aktivnosti su sprovedene u sklopu projekta „Institucionalna transformacija JU Zavod „Komanski most“ – Razvoj usluge stanovanja uz podršku“. Pomenuti projekat sprovodi se u skladu sa novim Planom transformacije koji je donešen za naredni četvorogodišnji period. Sprovođenjem ovih aktivnosti doprinosi se procesima transformacije, deinstitucionalizacije i decentralizacije rezidencijalnih ustanova u Crnoj Gori. Cilj projekta jeste nastavak procesa transformacije Zavoda putem deinstitucionalizacije korisnika, jačanje stručnih kapaciteta stručnih radnika, stručnih saradnika i saradnika, kao i uspostavljanje usluge stanovanja uz podršku. Projekat ko-finansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore u sklopu Programa EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu.