Radionice ,,Domaćinstvo“

Korisnici iz pripremne jedinice paviljona ,,C“ , kroz radionice ,,domaćinstvo“ usvajaju znanja i vještine pripremanja hrane kao i vještine korišćenja kuhinjskog pribora, posuđa, aparata za pripremanje hrane, zatim razvijaju higijenske navike prilikom rukovanja hranom ( priprema i konzumiranje hrane ), kao i održavanje posuđa i pribora za pripremanje i služenje jela, formiraju praktična znanja i vještine za posluživanje hrane, usvajaju manire i navike prilikom uzimanja hrane.