Radionica - Prava osoba s invaliditetom (OSI)

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je u četvrtak, 7. jula 2022. godine, sa početkom u 9:00 časova, održala radionicu sa korisnicima naše ustanove, u skladu sa preporukama i mjerama IJZ.  Tema radionice su prava osoba s invaliditetom (OSI), koju je vodila psihološkinja Julijana Cicović-Maslovar zajedno sa koleginicom Sanelom Pajazitović. Cilj je  informisanje korisnika o njihovim potrebama, potencijalima, pravima i mogućnostima za realizaciju istih, u skladu sa pristupom invaliditetu zasnovanom na modelu ljudskih prava. Takođe, i podsticanje korisnika da otvoreno razgovaraju o ključnim problemima koji im otežavaju inkluziju, kao i da se daju preporuke za buduće aktivnosti koje bi ih osnažile za uključivanje u društvenu zajednicu.


Radionica se sprovodi u okviru projekta „EduAkcija za prava osoba s invaliditetom”, podržanog kroz projekat „Reforma nacionalnog sistema procjene invaliditeta“ koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP, u saradnji sa organizacijama civilnog društva koje predstavljaju OSI, nadležnim ministarstvima i državnim institucijama.