Obuka "Jacanje vjestina strucnih radnika/ca i saradnika/ca iz oblasti socijalne i djecije zastite za rad sa osobama koje koriste droge"

Podrska osobama koje koriste droge je kljucna, zbog cega je vazno da, kroz akreditovane obuke, zaposleni u sistemu socijalne i djecije zastite jacaju kompetencije, razvijaju vjestine i znanje, kako bi pruzili usluge prilagodjene potrebama i mogucnostima korisnika i korisnica usluga koji/e su dio ove zajednice.
To je ocjena sa obuke "Jacanje vjestina strucnih radnika/ca i saradnika/ca iz oblasti socijalne i djecije zastite za rad sa osobama koje koriste droge", koju je Juventas organizovao u okviru projekta "Podrska bivsim osudjenicima/cama u procesu drustvene reintegracije: Re-Cover.
Projekat finansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore, kroz Program za zaposljavanje, obrazovanje i socijalnu zastitu.