Herbarijum

S obzirom da je najbolje sakupljati biljke kada su u cvatu, upravo ovih dana, sa početkom proljeća, pravo je vrijeme bilo da pravimo herbarijum.

Korisnice su sakupljale cvijeće i uz pomoć vaspitačice presovali, a zatim i lijepili čuvajući prirodan izgled i boju.

Herbarijum cvijeća-je bio razlog koji nas je izveo u prirodu i učio da je posmatramo.

Očekivani rezultat radionice je širenje znanja o vjesnicima proljeća, formiranje sposobnosti uočavanja raznih boja u prirodi kao i interakcija učesnika u radionici.

"Proljeće nam stiže"

U susret proljeću korisnici su okupirani kroz kreativnu radionicu pod nazivom "Proljeće nam stiže". Cilj aktivnosti, pored zabave i druženja, jeste i razvoj kako socijalnih, tako i motoričkih vještina.

Tokom kreativne radionice sa korisnicima se razgovaralo o proljeću, prvim vjesnicima proljeća, razlici izmedju proljeća i drugih godisnjih doba kao i emocijama koje ovo godisnje doba u njima budi. Kroz ovu aktivnost korisnici razvijaju vještine i kreativnost a sve to uz druženje i zabavu.

 

Obuka „Topao dom za treće doba“

Stručni radnici naše ustanove prisustvovali su 14-15. marta 2022. godine, u sali Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, obuci „Topao dom za treće doba“ koju su ispred JU Dom starih „Podgorica“ realizovale socijalne radnice Dragana Pešić i Jana Radović. Cilj obuke bio je unapređenje znanja i vještina stručnih radnika/ca u radu sa potencijalnim pružaocima usluge porodičnog smještaja, upoznavanje sa programom pripreme za porodični smještaj, sa ulogom i odgovornošću pružaoca usluge, njihovim pravima i obavezama, sa konceptom funkcionisanja savremene porodice, izazovima, rizicima i mogućnostima pružanja usluga, takođe i sa zlostavljanjem i zanemarivanjem korisnika. Takođe,  saznali su više i o sindromu sagorijevanja pružalaca usluge i tehnikama za samopomoć. Ovu priliku bi iskorisili da još jednom pohvalimo naše drage koleginice iz Doma starih Podgorica na stručno i odlično organizovanoj obuci na kojoj smo zaista dosta i naučili.

Radionica ,, Emocije "

EMOCIJE - radionica koja je posebno okupirala naše korisnike! Zajedno smo na slikovit način istražili bogat svijet emocija i naučili kako da ih prepoznajemo, što je i bio cilj radionice. Korisnici su govorili o situacijama-dogadjajima koji su ih činili ili ih čine srećnim, tužnim, ljutim, iznenadjenim... Radionicu smo završili tako što smo donijeli zajedničku odluku da želimo da u našem paviljonu vlada samo pozitivna emocija, a to je sreća.

Aktivnosti obuke životnih vještina

JU Zavod ,,Komanski most" u okviru projekta " Institucionalna transformacija JU Zavod ,,Komanski most"- razvoj usluge stanovanje uz podršku", sprovodi aktivnosti obuke životnih vještina korisnika koje se realizuju u okviru pripremne jedinice paviljona " C" . Uz nadzor stručnog tima Zavoda korisnici usvajaju i razvijaju osnovne i korisne navike, vještine i stavove neophodne za adekvatnu brigu o najbitnijim aspektima lične higijene i higijene prostora u kome žive/borave, prolazeći niz edukacija, demonstracija i praktičnih vježbi.