Direktor JU Zavod » Komanski most « iz Podgorice g – din Vaselj Dušaj, kao član delegacije Crne Gore učestvovao u studijskoj posjeti Njemačkoj od 13. do 20.februara 2011. godine

Posjeta_NjemakojMinistar rada i socijalnog staranja dr Suad Numanović i Ministar za ljudska i manjinska prava Ferhat  Dinoša  sa delegacijom, učestvovali su u studijskoj posjeti Njemačkoj, na poziv Katoličkog duhovnog centra »SANCTAE CRUSIS« Sukuruć i Franjevačke misije sestara Waldbreitbach iz Njemačke. Posjeta je bila organizovana u periodu od 13. do 20.februara 2011. godine. Delegaciju Crne Gore tokom posjete Njemačkoj sačinjavali su i Snežana Mijušković, pomoćnik ministra rada i socijalnog staranja, Dragan Đukanović, savjetnik ministra rada i socijalnog staranja, Senka Klikovac, savjetnik ministra zdravlja, Katarina Pecović, samostalni savjetnik II u ministarstvu za ljudska i manjinska prava, Vaselj Dušaj, direktor Zavoda „Komanski most "- Podgorica, Jasna Popović, predstavnik Zavoda za profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine - Podgorica, Željko Darmanović, direktor Centra „1 jun"- Podgorica, Vukica Jelić, direktor Biroa rada Podgorica, Slavica Radusinović, savjetnik direktora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Gzim Hajdinaga, predsjednik Opštine Ulcinj i Jelena Gluščević, predstavnik Glavnog grada Podgorice. 

Osnovni cilj studijske posjete je bio sticanje dodatnih znanja o praksi i iskustvu jednog moderno razvijenog  sistema socijalne i dječije zaštite, koji karakteriše u potpunosti razvijena mreža usluga na lokalnom nivou namijenjenih različitim grupacijama stanovništva i zadovoljavanju njihovih potreba od rođenja pa do smrti. U tom smislu delegacija je posjetila: pedijatrijski centar, pedagoško-terapeutski centar, rehabilitacioni centar, školu za edukaciju zanatskog kadra, dom za stara lica, klinički centar, psihjatrijsku bolnicu. Članovi delegacije imali su priliku da se upoznaju sa načinom rada  u navedenim institucijama koji je zasnovan na poštovanju najvećih standarda uz maksimalno uvažavanje dostojanstva korisnika i njihovih potreba. Pristup korisnicima zasnovan je i na vrijednostima koje baštine Franjevke iz Waldbreitbacha.

Opširnije...

ZAHVALNICA ''ROKŠPED-u''-PODGORICA

DSC03675DSC03667

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dana 28.12.2010.godine predstavnici ''Rokšpeda'' iz Podgorice posjetili su ustanovu i uručili štićenicima Zavoda 125 Novogodišnjih paketića. Donaciji je dao poseban značaj uručenje poklona svakom štićeniku po na osob od strane DEDA MRAZA.  Na licima štićenika vidna je bila radost i oduševljenje. Zaposleni i štićenici Zavoda se najsrdačnije zahvaljuju na vrijednoj donaciji, koja će biti iskorišćena za poboljšanje uslova života i rada štićenika.

 

ZAHVALNICA GLAVNOM GRADU PODGORICA

podgorica_grb_jpgvbhdbgg Glavni grad je ovoj ustanovi povodom Novogodišnjih praznika dao vrijednu donaciju od 5.000,00 eura.  Posebnu zahvalnost upućujemo G-dinu Miomiru Mugoši , koji nas ni ove godine nije zaboravio, kao i mnogo puta ranijih godina.  Pomenutu donaciju ćemo na najbolji način iskoristiti za potrebe štićenika. Zaposleni i štićenici Zavoda se najsrdačnije zahvaljuju na vrijednoj donaciji, koja će biti iskorišćena za poboljšanje uslova života i rada štićenika.

 

ZAHVALNICA CENTRALNOJ BANCI CRNE GORE

zaglavlje_2 Povodom Novogodišnjih praznika Centralna banka Crne Gore donirala je štićenicima ovog Zavoda 5.000,00 eura. Zaposleni i štićenici Zavoda se najsrdačnije zahvaljuju na vrijednoj donaciji, koja će biti iskorišćena za poboljšanje uslova života i rada štićenika.

 

ZAHVALNICA UPRAVI POLICIJE

heder_4Kolegijum Uprave policijeje povodom novogodišnjih praznika donio odluku da se materijalna sredstva, predvidjena za upućivanje novogodišnjih čestitki opredijele i dodijele kao pomoć našoj ustanovi. Tim povodom, u četvrtak, 23.12.tekuće godine, direktor Uprave policije Veselin Veljović sastao se sa direktorom Zavoda Vaseljem Dušajem i uručio mu računar sa printerom i muzičku liniju koju će koristiti štićenici Zavoda.  Direktor se u ime štićenika i kolektiva zavoda zahvalio direktoru Veljoviću na donaciji, rekavši da ova donacija Uprave policije predstavlja humani gest, kao i da Zavod njeguje punu otvorenost za saradnju i da teži unapredjenju odnosa sa spoljnim svijetom što će se svakako odraziti na socijalizaciju štićenika.