Jezik

Pretraga

Pratite nas na:

facebookBUTTON

PONOVNI SUSRET SA SVOJIM SESTRAMA

U okviru Srodničkih susreta koji su i ove godine održani u Zavodu,,Male Pčelice” u Kragujevcu, 13.09.2019.godine, naši korisnici Dragan i Slavko ponovo su se sreli sa svojim sestrama koje su korisnice toga zavoda. To je za njih bila posebna radost. Susret između braće i sestara bio je dirljiv, praćen dugim zagrljajima. Prilikom oproštaja Dragan i Slavko su obećali svojim sestrama da će se ponovo vidjeti , a što će im svakako biti omogućeno od strane našeg zavoda, da se kontakti ne bi prekinuli. U pratnji korisnika bio je stručni radnik-defektolog iz naše ustanove.

LJETOVANJE KORISNIKA JU ZAVOD,,KOMANSKI MOST”

U sklopu redovnih aktivnosti, kao što je i do sada bila praksa i ove godine u organizaciji Ministarstva rada i socijalnog staranja, za korisnike Zavoda “Komanski most” u periodu od 30.08.2019-06.09.2019.godine, obezbijeđeno je ljetovanje u odmaralištu JU “Lovćen” – Bečići u Rafailovićima. Uz nadzor socijalne radnice, radnog animatora, medicinske sestre i njegovateljice zavoda priliku da uživaju u ljepotama crnogorskog primorja imalo je 26 korisnika. Osim uživanja u prelijepim plažama i moru, za korisnike su bili organizovani izleti i kulturno-muzičke manifestacije. Prijatno smo iznenađeni gostoprimstvom i pažnjom ukazanoj našim korisnicima. Ovom prilikom želimo da se zahvalimo svima koji su uticali na to da boravak naših korisnika na moru bude pun radosti.

PREDSTAVA “TREĆE VEČE” I KONCERT DRAGANA KOPRIVICE U ZAVODU “KOMANSKI MOST”

Nakon premijere na velikoj sceni KIC-a “Budo Tomović”, Studentski teatar iz Podgorice je izveo prvu reprizu svog novog komada “Treće veče” u humanitarne svrhe u JU Zavod “Komanski most”. Studentski teatar je time nastavio pozitivnu praksu da sve nove predstave tokom ovih godina izvodi u “Komanskom mostu”. Tako je i ovog puta s puno uspjeha dokazano koliki značaj u ustanovama ovoga tipa ima organizovanje kulturnih sadržaja u cilju dalje socijalizacije štićenika Zavoda kao institucije od posebnog društvenog značaja.
U komadu po tekstu i režiji Dragana Koprivice glavnu ulogu igra Adriana Žolja Bošković, a u ostalim se pojavljuju pjesnikinja Danijela Jovanović, učenice gimnazije “Slobodan Škerović”, Tijana Dedić, Nora Pavićević, Olivera Šukić, Milica Đaković, Elmina Purišić, Hana Škrijelj, Sofija Drakulović, kao i djevojčice, Lara Obradović i Luna Bošković. Majstor svjetla i tona je Dražen Milić, oficijelni fotograf Martin Ljiljanić, a organizator Željko Jovanović.
Scensku priču o uticaju muzičkih i rijaliti programa na TV-gledaoce štićenici Zavoda su prihvatili uz aplauze i puno smijeha, nakon čega je Koprivica priredio i svoj mini-koncert. Tokom koncerta su ga u najljepšoj atmosferi pratili i brojni štićenici Zavoda, da bi na kraju i neki od njih uzeli mikrofon u ruke i bili pozdravljeni od svih prisutnih uključujući i medicinsko i radno osoblje “Komanskog mosta”.
Na početku programa direktor Zavoda Vaselj Dušaj je pozdravio članove Studentskog teatra, kao i sve štićenike Zavoda, a na kraju se zahvalio svim prisutnima, i ukazao dramskim amaterima na značaj njihove pozorišne i kulturne misije za ustanove ovog tipa. Dušaj je izrazio i želju da mladi pozorišni amateri posjete “Komanski most” i s nekim novim kulturnim sadržajima, koji potom kod štićenika Zavoda redovno danima ostaju kao bitna tema razgovora. 

2. april – Svjetski Dan autizma

autizamNa osnovu Rezolucije UN-a iz 2007. godine, i ove godine se 2.april u svijetu obilježava kao Dan autizma.

Autizam je neurorazvojni poremećaj koji značajno utiče na sposobnost komunikacije i socijalne interakcije, a karakterističan je i po stereotipnom i repetitivnom ponašanju.

Incidencija  ovog poremećaja se povećava iz godine u godinu - u posljednjim izvještajima iz SAD-a, (relevantnim i za ostale zemlje, s obzirom da je autizam gotovo ujednačeno zastupljen svugdje u svijetu), tvrdi se da čak 1 u 50 djece školskog uzrasta (2%) ima smetnje koje ukazuju na postojanje poremećaja iz autističnog spektra, što opravdava ocjenu svjetske organizacije „Autism Speaks“ da, iako se ne radi o bolesti, nego poremećaju, autizam poprima razmjere epidemije.

Smatra se da će ove i narednih godina u svijetu biti više djece sa dijagnozom autizma nego raka, dijabetesa i AIDS-a zajedno.

Put do Zavoda asfaltiran, adaptacija paviljona pri kraju- zahvalnost investitorima na značajnom doprinosu

Put do Zavoda asfaltiran, adaptacija paviljona pri kraju- zahvalnost investitorima na značajnom doprinosu

Naša ustanova je u proteklom periodu s entuzijazmom dočekivala sve promjene koje su je vodile ka poboljšanju uslova života najosjetljivijih kategorija smještenih u njoj. Da su potrebe korisnika osnovno polazište svih investicija, dokazala su brojna ulaganja koja su u septembru prošle godine uspješno započela period adaptacije. Sa ponosom ističemo da smo pri kraju postavljenih ciljeva, čemu svjedoči ne samo adekvatan prilaz ustanovi, već i sve ono što je unutar nje prilagođeno samim korisnicima.

Veliku zahvalnost dugujemo Glavnom gradu, za investiciju u vrijednosti od 30.000€, kao i ekipi tehničko-operativnog sektora "Putevi" d.oo Podgorica, koja je izvela radove proširenja pristupne saobraćajnice na dužini od 300m, i obezbijedila parking prostor kapaciteta 20 praking mjesta ispred našeg Zavoda.Posebno smo zahvalni gradonačelniku glavnog grada, Ivanu Vukoviću, na prepoznavanju potreba ove ustanove za boljim uslovima funkcionisanja, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta života korisnika.

Zahvaljujući Ministarstvu ekonomije koje je u saradnji sa KfW bankom realizovalo " Program energetske efikasnosti u javnim zgradama", ustanova je obuhvaćena nizom promjena. Naime, u prethodnom periodu radilo se na postavljanju termoizolacije na krovu, uz zamjenu krovnog pokrivača, postavljanju termoizolacije na fasadi, zamjeni fasadne bravarije, instalaciji sistema grijanja i hlađenja, zamjeni svjetiljki, adaptaciji sanitarnih čvorova, kao i na ostalim pratećim radovima, čiji se završetak očekuje sredinom aprila, a čija vrijednost prelazi 1,1 miliona eura.

Od sredstava ustanove napravljena je  nova ograda pored puta u dužini od 216m, čija je investicija iznosila 22.210,76€.

Briga o ovoj kategoriji populacije zahtijeva permanentan rad, kako bi se obezbijedila neophodna kontinuiranost, i istakla humanost kojom se neupitno vodimo.