Jezik

Pretraga

Pratite nas na:

facebookBUTTON

Posjeta porodicama

Koliko su porodične veze važan elemenat svake vrste relacije,   pokazali su dirljivi momenti susreta naših korisnika 01.06.2018. sa njihovim najbližima. Kroz druženje sa onima koji su opravdano daleko , zaključili smo da su najkraći trenuci provedeni u nekadašnjem okruženju naših korisnika, iskustvo koje u velikom dijelu utiče na njihovo raspoloženje u narednim danima. Posebno nas raduje činjenica da možemo makar povremeno biti svedoci ovakvih događaja, jer ono što je u njima prepoznato i uz njih što doživimo ostaje urezano u svima nama kao najljepši dio našeg poziva. Tom prilikom naš korisnik Dragan posjetio je ujaka u Mojkovcu, koji je izuzetno gostoprimljiv, braća Nemanja i Mirko obišli su svoje roditelje kod Bijelog Polja sa kojima je susret imao posebnu karakteristiku zbog činjenica koje su ih opravdano ometale da komunikacija bude na optimalnom nivou. Korisnik Željko boravio je kod svog oca u Beranama, čime su naši korisnici sa vaspitačicom Majom Ćupic i sestrom Duškom Derviševic zaokružili svoje putovanje tog dana.

OBILJEŽAVANJE 5. MAJA EVROPSKOG DANA SAMOSTALNOG ŽIVLJENJA

Obilježavanje Evropskog dana samostalnog življenja inicirala je Evropska mreža za samostalni život zajedno sa Udruženjem mladih sa hendikepom Crne Gore, organizujući različite manifestacije i događaje s ciljem da promovišu samostalni život i njegove principe, ukažu na važnost servisa podrške, pristupačno okruženje, deinstitucionalizaciju i mogućnost samostalnog donošenja odluka osoba sa invaliditetom.

Naši korisnici koji su prethodno učestvovali Programu obuke za samostalno stanovanje uz podršku, uzeli učešća na ovoj manifestaciji.

Posjeta Manastiru Ostrog

I ove godine, tačnije 30.04.2018. godine 25 naših korisnika, uz pratnju zaposlenih posjetili su manastir Ostrog.

Noseći se željom za ponovnom posjetom,koju je direktor zavoda prenio ocu Romanu uz čiju je blagonaklonost omogućena posjeta.Ponovila su se sjećanja sa prošlogodišnje posjete,i u tišini i smirenosti korisnici su prilazili svecu.Nakon obilaska manastirskog kompleksa i nezaboravne šetnje kroz stoljetna stabla Ostroške gore,starešinstvo manastira je pripremilo ručak za korisnike.Direktor zavoda Vaselj Dušaj se najsrdačnije zahvaljuje starešinstvu manastira na srdačnom dočeku, ističući da će se naši korisnici uvjek rado vraćati Ostroškoj svetinji.

Obuka po akreditovanom programu “Stanovanje uz podršku-teorijski i praktični aspekti pružanja usluge”

U skladu sa reformom socijalne zaštite koja se poslednjih godina sprovodi u Crnoj Gori, JU Zavod „Komanski most“ čiji je cilj ostvarivanje interesa osoba s intelektualnim invaliditetom i obezbjeđivanje uslova za njihovo aktivno i ravnopravno učešće u svim oblastima društvenog života, prepoznao je važnost pokretanja procesa deinstitucionalizacije na nivou svoje ustanove.
Uslugu Stanovanje uz podršku za osobe sa intelektualnim invaliditetom direktor, rukovodilac i stručni tim Zavoda prepoznali su kao najbolju alternativu institucionalnom tipu zbrinjavanja ovih osoba. Ova usluga se pruža u otvorenoj sredini i podrazumijeva socijalno uključivanje i potpunu integraciju osoba sa intelektualnim invaliditetom u društvo u skladu sa načelima inkluzije i pravom na život u zajednici. Osnovne aktivnosti koje se realizuju u usluzi Stanovanje uz podršku su usmjerene na: podizanje praktičnih, kognitivnih i socijalnih kompetencija korisnika, razvoj komunikacijskih i drugih vještina potrebnih za život u zajednici, podršku u razvoju samostalnosti u donošenju odluka i preuzimanju odgovornosti, kao i podršku za zadovoljenje socijalnih, kulturno-zabavnih, sportskih i drugih potreba ove populacije.
Asocijacija za promovisanje inkluzije Srbije iz Beograda je organizacija koja je prva u Srbiji pokrenula ovu uslugu još 2004.g. Svoje višegodišnje iskustvo u realizaciji ove usluge trenerski tim API Srbije u sastavu: dr Dragomir Lukić, mr Jadranka Šujak, Duška Stojisavljević, Katarina Tadić i Tijana Jovanović, prenio je zaposlenima Zavoda “Komanski most” tokom obuke po akreditovanom programu ''Stanovanje uz podršku – teorijski i praktični aspekti pružanja usluge". Šestodnevni trening je održan u periodu od 23.-28.aprila 2018.g. u Podgorici.
Obuku je obilježila dobra komunikacija i aktivno učešće zaposlenih, koji su pokazali veliko interesovanje za praktične aspekte pružanja usluge. Pohađanje ove obuke zaposlenima će sa jedne strane obezbijediti sertifikate potrebne za rad u okviru ove usluge, a sa druge strane neophodne vještine i znanja za uspiješno pokretanje i realizaciju usluge Stanovanje uz podršku za osobe sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Rotaract klub Podgorica uručio donaciju Zavodu

rotaract 210318Veliki zahvalnost za značajnu donaciju dugujemo Rotaract clubu I predsjedniku Dušanu Velimiroviću koji je 16.03.2016. prisustvovao darivanju ovako važne pomoći za naš Zavod I zaposlene koji će zasigurno imati velike koriste od iste. Projektor kao nezamjenljivi dio rada prilikom različitih vrsta edukacije stručnih radnika neophodno je oruđe angažovanih profesionalaca. Takođe, freza za aktivnosti koje se planiraju u cilju aplikativnijeg korišćenja zavodskog prostora nešto jebez čega se ne može adekvatno ući u process predviđenog progresa. Da bi plan zdravstvene zaštite bio potpuniji, potreba za pouzdanim medicinskim pomagalima je neupitna, te smo veoma zahvalni za donirani materijal.
Posebno smo ponosni na pohvale koje smo za naš rad dobili od predsjednika gospodina Velimirovića, a koje se odnose na najvažniji, humani aspect djelovanja svih nas u JU Zavod Komanski most.
Nadamo se da će se naše druženje ovim i sličnim posjetama nastaviti u budućem periodu, i da ćemo našim zalaganjem biti veliki učesnik u povećanju produktivnosti naše komunikacije.
Direktor Zavoda Vaselj Dušaj se nasrdasčnije zahvalio g-dinu Velimiroviću na humanom gestu, koji zavređuje duboko poštovanje.