Realizacija aktivnosti

U okviru pripremne jedinice paviljona "C" a u sklopu projekta " Institucionalna transformacija JU Zavod ,,Komanski most"- razvoj usluge stanovanje uz podršku", danas je realizovana jedna od aktivnosti u vezi sa obukom životnih vještina korisnika. Uz nadzor stručnog tima ustanove korisnici su pravili krofne.

Redovne aktivnosti u ustanovi

U sklopu redovnih dnevnih aktivnosti ove sedmice je održana kreativna radionica, osmišljena tako da kroz kreativne metode i tehnike, druženje i razgovor u grupi korisnice održavaju lične potencijale i osjećaj za lijepo. Uz pomoć vaspitačice napravljeni su lijepi radovi od šišarki, lišća i grančica.

 

Obuka za zaposlene

28.05. 2022. Prisustvovali smo obuci koji je organizovao Centar za dnevni boravak djece i omladine sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici Cetinje. Tema obuke je bila „Osnovi primjene Montesori pedagogije u radu sa korisnicima centara za dnevni boravak“. Iskusni predavači su nas uveli u Montesori pedagogiju i demonstritali upotrebu Montesori materijala. Ovom prilikom se zahvaljujemo kolegama na pozivu i jako korisnoj obuci kojom smo prisustvovali.

Nacionalni parkovi Crne Gore

Uz asistenciju vaspitača osmišljena je i realizovana radionica na temu: Evropski dan parkova, koja je okupila korisnike B i C paviljona. S obzirom da u Crnoj Gori postoji pet nacionalnih parkova, korisnike smo upoznali da svaki Nacionalni park ima nešto po čemu je prepoznatljiv - osobine koje se koriste za izradu njegovog simbola.
Našim korisnicima je posebno zanimljiv bio simbol Nacionalnog parka Skadarsko jezero - kudravi pelikan-ugrožena vrsta ptice.🌳🦉🐺🦅🦔🐿 🪺

 

Priroda i otvoreni prostor pozitivno utiču na mentalno zdravlje

Priroda i otvoreni prostor pozitivno utiču na mentalno zdravlje jer poboljšavaju raspoloženje a smanjuju napetost i nervozu pa smo dane za nama proveli družeći se u parku Zavoda. Korisnici su uživali uz muziku, društvene igre, kafu, voće i slatkiše. Osmjeh je odjekivao parkom Zavoda, pozitivna energija je bila svuda oko nas.