Jezik

Pretraga

Pratite nas na:

facebookBUTTON

Porodica Kovačević donirala Zavodu 50 l. domaćeg soka

Dana 31.05.2021.god. porodica Kovačević donirala je Zavodu 50 l. domaćeg soka.
Direktor Zavoda Vaselj Dušaj zahvalio se na donaciji kao i na pokazanoj brizi prema populaciji smještenoj u našoj ustanovi.
Svaka vrsta donacije je od od neizmjerne važnosti, ne samo zbog materijalne vrijednosti, već zbog osjećanja prema našim korisnicima.

Institucionalna transformacija JU Zavod “Komanski most” Razvoj usluge stanovanje uz podršku

Stručno usavršavanje zaposlenih u JU Zavod “Komanski most”

U periodu od 12. do 18. januara 2021. godine u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu organizovane su obuke za stručne radnike, stručne saradnike i saradnike zaposlene u JU Zavod “Komanski most” na teme pripreme života korisnika za samostalan život u otvorenoj zajednici, kao i pristupi u radu u okviru nove usluge. Za potrebe ovih obuka angažovana je Humanitarna organizacija “Dečje srce” iz Beograda koja posjeduje bogato iskustvo u neposrednom radu sa licima sa intelektualnim invaliditetom i smetnjama iz autističnog spektra. Takođe, akteri su procesa transformacije srodnih ustanova na prostoru Srbije.

U cilju poštovanja svih mjera, te sprečavanja širenja infekcije, obuke su održane u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu. Menadžment ustanove postigao je dogovor sa Zavodom koji nam je ustupio svoje prostorije na korišćenje, a sve u cilju sprečavanja ulaska trećih lica u ustanovu, te zaštite života i zdravlja korisnika.

Obuka Priprema lica sa smetnjama u razvoju za samostalan život u otvorenoj zajednici“ organizovana je za stručne radnike i stručne saradnike zaposlene u Zavodu. Obuci je prisustvovala i ekspert-supervizor angažovana na projektu. Kriterijumi za izbor učesnika podrazumijevali su iskustvo u radu sa licima sa intelektualnim invaliditetom, iskustvo u pružanju usluga socijalne zaštite, iskustvo u radu sa roditeljima lica sa intelektualnim invaliditetom. Cilj obuke je sticanje praktičnih znanja i vještina u radu sa licima sa intelektualnim invaliditetom u toku pripremne faze, praćenje i ocjena procesa pripreme i upotreba predviđenog materijala.

      Teme treninga:

  • Tehnike komunikacije sa licima sa intelektualnim invaliditetom,
  • Procjena funkcionalnosti licima sa intelektualnim invaliditetom,
  • Izrada individualnih planova za rad sa licima sa intelektualnim invaliditetom, definisanje kriterijuma za formiranje grupa,
  • Planiranje, saradnja i timski rad tokom implementacije aktivnosti,
  • Izrada i planiranje ritma dana,

Obuka Rad sa licima sa invaliditetom u otvorenoj zajednici“ organizovana je za saradnike zaposlene u Zavodu, medicinsko osoblje, fizioterapeute i njegovateljice. Cilj obuke je sticanje praktičnih znanja i vještina u radu sa licima sa intelektualnim invaliditetom u otvorenoj zajednici, nakon izmještanja iz Zavoda.

      Teme obuke:

  • Komunikacija sa licima sa intelektualnim invaliditetom,
  • Saradnja i timski rad tokom implementacije aktivnosti,

Aktivnosti su sprovedene u sklopu projekta „Institucionalna transformacija JU Zavod „Komanski most“ – Razvoj usluge stanovanja uz podršku“. Pomenuti projekat sprovodi se u skladu sa novim Planom transformacije koji je donešen za naredni četvorogodišnji period. Sprovođenjem ovih aktivnosti doprinosi se procesima transformacije, deinstitucionalizacije i decentralizacije rezidencijalnih ustanova u Crnoj Gori. Cilj projekta jeste nastavak procesa transformacije Zavoda putem deinstitucionalizacije korisnika, jačanje stručnih kapaciteta stručnih radnika, stručnih saradnika i saradnika, kao i uspostavljanje usluge stanovanja uz podršku. Projekat ko-finansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore u sklopu Programa EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, u okviru grant šeme: “Podrška pružanju socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori”.

Obilježavanje dana Zavoda

IMG cc7265e7f1a396edef498dcd32161078 VJU Zavod "Komanski most", je počeo sa radom 1976. godine, kao ustanova za djecu i omladinu sa umjerenim, težim i teškim smetnjama u intelektualnom razvoju. Odlukom o organizovanju javne ustanove za smještaj lica sa posebnim potrebama, od 2. februara 2006. godine, JU Zavod „Komanski most”, je organizovan kao javna ustanova za smještaj lica sa mentalnom ometenošću. Dan Zavoda je 12. novembar koji svake godine tradicionalno obilježavamo. U skladu sa novonastalim okolnostima usled prisustva korona virusa na teritoriju naše države, uzrokovala je vrijeme u kome je naša lična I društvena odgovornost na posebnom ispitu. I pored toga mi kao Ustanova ne smijemo dozvoliti da nas trenutno stanje uspori i pokoleba da ostanemo istrajni i požrtvovani u realizaciji aktivnosti koje su za naše korisnike jako značajne i čine ih srećnim i zadovoljnim. Naši korisnici sa posebnim ushićenjem iščekuju važne datume koje mi tradicionalno obilježavamo. Poštujući preporuke NKT-a i Instituta za javno zdravlje Crne Gore, ove godine dan Zavoda obilježavamo na drugačiji način ulažući poseban trud da naši korisnici budu srećni i zadovoljni. Za ovaj dan praktikovali smo da pozovemo članove porodica naših korisnika, staraoce i naše prijatelje iz raznih sfera društvenog i političkog života koji nam svakodnevno pružaju neizmjernu i bezrezervnu podršku, kao i naše prijatelje iz regiona. Uz muziku i prigodan svečani ručak naši korisnici bi obilježili dan Zavoda, koji je po njihovim riječima “njihov dom, njihova kuća, gdje živi jedna velika porodica”. Ove godine smo i u postojećim okolnostima, u skromnoj porodičnoj atmosferi poštujući sve propisane mjere zajedno sa zaposlenima priredili svečani ručak za naše korisnike i kroz razgovor i muziku podjednako uživali u ovom jako važnom danu za njih, a i za nas kao Ustanovu.

„Institucionalna transformacija JU Zavod „Komanski most“ – Razvoj usluge stanovanja uz podršku“

JU Zavod Komanski most od kraja februara 2020. godine implementira projekat „Institucionalna transformacija JU Zavod „Komanski most“ – Razvoj usluge stanovanja uz podršku“. Usled trenutne situacije uzrokovane proglašenjem epidemije Covid 19 u našoj zemlji i promjena u radu Zavoda, došlo je i do revizije projektnih aktivnosti te su u proteklom periodu sprovođene pripremne aktivnosti. U skladu sa razvojem situacije vezane za pandemiju Covid19 aktivnosti će se dalje planirati i prilagođavati.

Pomenuti projekat sprovodi se u skladu sa novim Planom transformacije koji je donešen za naredni četvorogodišnji period. Sprovođenjem ovih aktivnosti doprinosi se procesima transformacije, deinstitucionalizacije i decentralizacije rezidencijalnih ustanova u Crnoj Gori. Cilj projekta jeste nastavak procesa transformacije Zavoda putem deinstitucionalizacije korisnika, jačanje stručnih kapaciteta stručnih radnika, stručnih saradnika i saradnika, kao i uspostavljanje usluge stanovanja uz podršku. Projekat ko-finansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore u sklopu Programa EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu.